Медицински протоколи – медицина базирана на докази

Бр. Клиничко упатство

Специјалност ОРЛ

1 Периферна фацијална парализа
2 Испитување на акустична импеданса
3 Повреди на ушка
4 Церумен
5 Тумори на ушниот канал

Специјалност УРОЛОГИЈА

6 Цисти на бубрег
7 Пеѕроние-ова болест
8 Тестикуларна болка

Специјалност ГИНЕКОЛОГИЈА

9 Постменопаузална хормон-заместителна терапија (ХЗТ)
10 Аменореа
11 Ектопична бременост
12 Болести карактеризирани со вагинален исцедок
13 Хламидијален уретритис и цервицитис
14 Ендометриоза
15 Неплодност


Специјалност ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

16 Дијабетес: дефиниција, диференцијална дијагноза и класификација
17 Едукација за начин на живор кај тип 3 дијабетес
18 Хипогликемија кај луѓе со дијабетес
19 Метаболен синдром
20 Основни испитувања и испитување во тек на тип 1 дијабетес
21 Тип 1 дијабетес: диететски третман и физи;ка активност
22 Новодијагностициран тип 2 дијабетес
23 Нодуларна или зголемена тироидна жлезда
24 Хипертироидизам
25 Хипотироидизам
26 Хиперкалцемија и хиперпаратироидизам
27 Новодијагностициран тип 2 дијабетес
28 Дијабетична кетоацидоза
29 Некетотична хипергликемична хиперосмоларна состојба

Специјалност ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА

30 Болка во петицата
31 Болка во потколеницата
32 Болка во препоните
33 Болка во задникот и колкот
34 Болни состојби на глуждот и стапалото кај деца и возрасни
35 Бурзитис (патела и лакт)
36 Царпал Туннел Синдром (ЦТС)
37 Дупуѕтрен-ова контрактура
38 Лумбална спинална стеноза
39 Лунатомалациа (Киенбöцк-ова) болест
40 Мералгиа параестхетица
41 Ахилова тендинопатија и пуптура на Ахиловата тетива
42 Пореметувања на ротаторната манжетна на рамето
43 Преглед на рамениот зглоб
44 Проблеми со грбот кај деца
45 Де Љуерваин-ово заболување и др. тендинитиси на рачен зглоб и подлактица.
46 Синдром на торакален отвор
47 Нарушување на тетивата на м.бицепс
48 Тиетзе-ов синдром
49 Трохантерична болка

Специјалност ОРТОПЕДИЈА

50 Дијагноза на зглобно воспаление кај возрасни
51 Болка во задник и колк


Специјалност НЕВРОХИРУРГИЈА

52 Мозочен потрес – Цоммотио церебри
53 Контузија на мозокот
54 Болести на рбетниот мозок
55 Тумори на хипофизата
56 Хидроцефалија кај деца и компликации на кранијални шантови
57 Хидроцефалија кај возрасни и компликации на кранијални шантови
58 Секвели на трауматска повреда на мозокот
59 Повреди на черепот и мозокот
60 Повреди нацентралниот нервен систем кај деца
61 Интракранијални хематома
62 Интрацеребрална хеморагија
63 Мозочни тумори и тумори на рбетниот мозок

Специјалност ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА

64 Индикации за пластична хирургија
65 Повреди кај кои е потребна пластична хирургија
66 Реплантација на ампутиран екстремитет или дел од телото
67 Изгореници
68 Смрзнатини
69 Дупуитрен-ова контрактура
70 Конзервативен и хируршки третман за улкуси на подколеница
71 Меланом

Специјалност ГЕХ

72 Холелитијаза
73 Хемороидална болест
74 Колоноскопија со сигмоидоскопија
75 Дивертикулоза и дивертикулитис
76 Пролонгиран пролив кај возрасни
77 Опстипација кај возрасни
78 Мелена


Специјалност ДЕТСКА ХИРУРГИЈА

79 Неспуштен тестис – црѕпторцхисмус
80 Хернии во детска возраст
81 Туѓо тело во гастроинтестинален тракт на дете
82 Расцеп на усницата и непцето

Специјалност ГЕРИЈАТРИЈА

83 Процена на физичката и менталната функција
84 Бенигна хиперплазија на простата
85 Делириум кај постари
86 Депресија во старата возраст
87 Падови кај постарите
88 Контролни прегледи на постарите
89 Хипертензија во постарата возраст
90 Инфекции во постарата возраст
91 Нутритивни нарушувања кај постарите
92 Превенција и третман на декубитуси
93 Преглед на употребата на лекови кај постари пациенти

Специјалност КАРДИОЛОГИЈА

94 Коморни предвремени удари (екстрасистоли)
95 Коморна тахикардија
96 Миокардит
97 Дијагноза и лекување на болести на перикардот (Алгоритам 1, Алгоритам 2)
98 Хипертрофична кардиомиопатија

Специјалност ПЕДИЈАТРИЈА 1

Специјалност ПЕДИЈАТРИЈА 2

99 Дијареја и повраќање во детска возраст
100 Акутни абдоминални симптоми кај деца
101 Алергија на кравско млеко
102 Ингестија на каустични супстанци кај деца
103 Анализа на коскена срцевина
104 Хемолитичка анемија
105 Хеноцх Сцхонлеин пурпура
106 Мононуклеоза
107 Тромбоцитопенија
108 Вродени дефицити на фактори на коагулација
109 Железо-дефицитна анемија
110 Миокардитис
111 Превенција на бактериски ендокардитис
112 Шум на срце кај дете
113 Пореметувања поврзани со семање на храна кај деца и адолесценти
114 Тикови до детството
115 Енцефалитис кај деца
116 Фебрилни конвулзии
117 Главоболка кај деца
118 Повреди на главата кај деца
119 Детекција на невролоШки пореметувања во детската возраст
120 Дете со пруритус
121 Синузитис кај деца
122 Акутен максиларен синузитис
123 Хроничен синузитис
124 Тонзилитис и фарингитис кај деца
125 Пневмонии во детството
126 Изложеност на туберкулозна инфекција
127 Презентација на БЦГ лузни кај деца
128 Инвестигации кај атопии
129 Ларингитис кај деца
130 Белодробни функционални тестови
131 Антитуберкулозни лекови во амбулантско лекување
132 Хипертензија во детство
133 Детекција на невролошки пореметувања во детска возраст

Специјалност НЕВРОЛОГИЈА

134 Акутни заболувања настанати под дејство на топлина
135 Афазија и дисфазија
136 Курабилни причини за нарушување на памтењето-симптоми и заболувања
137 Дијабетична невропатија
138 Заболувања на медула спиналис
139 Нарушување на одот
140 Синдром на Гуиллаин-Барре (полирадицулитис)
141 Сингултус (икавица)
142 Интракранијални хематми
143 Неволни движења
144 Ментални нарушувања кои се резултат на органски заболувања
145 Мералгиа параестхетица
146 Вклештен нерв и компресивни нарушувања
147 Невролошки заболувања и алкохол
148 Невролошки преглед
149 Парализа-мускулна слабост
150 Периферни невропатии-преглед на пациент
151 Птоза
152 Радикулопатии
153 Тремор
154 Васкулити

Специјалност ИНФЕКТОЛОГИЈА

155 Екологија на употреба на антимикробни лекови
156 Горнореспираторни инфекции кај возрасни
157 Мононуклеоза
158 Тонзилит и фарингит кај деца
159 Акутен бронхит
160 Морбили, рубеола, паротит
161 Лекување на пневмонија кај деца
162 Еритема инфекциозум
163 Егзантема субитум
164 Еризипел
165 Листериоза
166 Лајм борелиоза
167 Енцефалитис
168 Енцефалитис кај деца
169 Тетанус
170 Фебрилни конвулзии
171 Рекурентни инфекции и имунодефициенција кај деца
172 Орентација при пролив кај адулти
173 Труење со храна
174 Пролонгиран пролив кај возрасни
175 Покачена температура кај повратниците од патување
176 Акутни абдоминални симптоми кај деца
177 Јерсиноза

Специјалност ДИГЕСТИВНА ХИРУРИЈА

178 Акутен абдомен
179 Акутен панкреатит
180 Хроничен панкреатит
181 Карцином на панкреас
182 Холелитијаза
183 Хематемеза
184 Интестинална опструкција, паралитички илеус и псевдо-опструкција
185 Опстипација кај возрасни
186 Дивертикулитис и дивертикулоза
187 Колоректален карцином
188 Постоперативно следење на колоректален карцином
189 Долгорочно следење на пациенти со ризик од колоректален карцином
190 Болести кои предизвикуваат ректално крвавење
191 Преглед на пациент со ректално крвавење
192 Хемороиди
193 Анална болка
194 Анална фисура

Специјалност ПСИХИЈАТРИЈА

195 Истоштеност
196 Депресија
197 Хипервентилација
198 Менталнирастројствакакопоследицанаорганскаболест
199 Депресија, лековиисоматскиболести
200 Невролептиченмалигенсиндром (НМС)
201 Опсесивно-компулсивнорастројство (ОКР)
202 Постпарталнапсихозаидругипостпарталнипсихијатрискирастројства
203 Препознавањеидијагностицирањенадепресијата
204 Ризик од самоубиствовоадолесценцијата
205 Растројствавоприлагодувањетоводетството
206 Адолесцентнапсихоза
207 Депресијакајадолесцентите
208 Маргинализацијанаадолесцентите
209 Опсесивно-компулсивнорастројствокајдецата
210 Суицидалнооднесувањеводетствотоиадолесценцијата
211 Растројствавоприлагодувањето


Специјалност ТРАУМАТОЛОГИЈА

212 Дисторзија на скочниот зглоб
213 Повреди на мускул

Специјалност КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА

214 Лекови во бременост

Специјалност Неонатологија

215 Третман на новородени деца < 27 гестациска недела 216 Исхрана на недоносени деца 217 Анекс кон исхраната 218 Асфиксија 219 Хипогликемија 220 Рана детекција на конгенитални срцеви болести 221 Неонатални конвулзии 222 МОПВ и МАС 223 Протокол за прием на новородено во ОИНТ 224 Рано појавена група б стрептококна болест 225 Неонатална жолтица 226 Хемолитичка жолтица 227 Фототерапија 228 Трансфузија 229 Кислородна терапија 230 Интравентрикуларна хеморагија 231 Бактериски инфекции
Специјалност Торакална хирургија

232 Пнеумоторокас
233 Пнеумомедијастинум

Специјалност Акушерство

234 Индукција на раѓање
235 Дијагноза и класификација на хипергликемија во бременост

Специјалност Ревматологија

236 Холестеролна емболизација
237 Мешана сврзно ткивна болест (МСТБ)
238 Јерсиниоза

Специјалност Дигестивна хирургија

239 Мелена
240 Анален апсцес

Специјалност Нефрологија

241 Анемија кај хронична бубрежна болест (Ревидирани Европски упатства)
242 Анализа на урина и уринокултура

Специјалност Дерматовенерологија

243 ERYSIPELOID
244 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM
245 Себороичен дерматитис
246 Заштита на кожата од замрзнување, сонце и сушење
247 Лихен планус
248 Превенција и третман на рани од притисок (декубитус)
249 Хеилитис
250 Кожни болести и уста
251 Пруритус ани
252 Келоид

Специјалност Офталмологија

253 Оклузија на централна ретинална артерија
254 Гигантоцелуларен артерит
255 Тромбоза на ретинална вена
256 Хеморагија во стаклесто тело (Haemophtalmus)
257 Халазион и хордеолум
258 Болка во и окулу окото
259 Фотофламија
260 Пресептален целулитис и повреда на очните капаци
261 Иридоциклит
262 Коњуктивитис
263 Корнеални улцерации и ерозии
264 Птеригум
265 Птоза
266 Кининска амбиопија
267 Проблеми со очите кај корисниците на контактни леќи

Специјалност Пулмоалергологија

268 Бронхектазии
269 Плеврални изливи – торакоцентеза
270 Акутен бронхитис
271 Еозинофилна пневмонија
272 Дијагностицирање на туберкулоза
273 Антитуберкулозна терапија во амбулантско лекување
274 Заболувања поверзани со азбест
275 Силикоза
276 Ехнококоза

Испрати коментар

Мора да бидете најавени за да испратите коментар.

Како да се регистрирам?

Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари