Ампуларна терапија за ПЗЗ

Почитувани колеги,

На следниот линк можете да ја симнете задолжителната ампуларна терапија за ПЗЗ

Задолжителна ампуларна терапија за ПЗЗ

На следниот линк можете да ја симнете ампуларната терапија за ургентни состојби за ПЗЗ

Ампуларна терапија за ургентни состојби за ПЗЗ

Коментари (2)

 

 1. Др Александар напиша:

  ПРАШАЊЕ ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО И ДО ФЗОМ – ДО КОГА МАТИЧНИТЕ ЛЕКАРИ, ОСОБЕНО ОНИЕ КОИ ИМААТ ПРОЦЕНТУАЛНО ПОГОЛЕМ БРОЈ ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧНА ТЕРАПИЈА, ЌЕ СЕ „КАЗНУВААТ“ ЗА ПРЕПИШУВАЊЕ ТЕРАПИЈА СО РЕЖИМ „RS“ „RSS“?

 2. daut напиша:

  Ве молам да го објавите чл. 9 од теркот на договорот на избраните лекари со ФЗО за 2012 г.

  Член 9

  Еднаш во годината Подрачната служба на Фондот врши контрола во здравствените установи за
  извршените активности за исполнување на целите врз основа на доставените извештаи од секое
  тромесечие. Контролата ќе се врши на репрезантативен примерок на 2.5% од целите за секоја цел
  поединечно за секој квартал. Доколку со контролата се констатира неисполнување на целите во
  контролираниот процент, истите ќе бидат намалени во целост за кварталот во кој е утврдена
  неправилноста.
  Целите, процентот за секоја цел, начинот на реализација се составен дел на овој договор (Прилог ЦЛ).
  Извештајот за извршени активности и остварени цели избраниот лекар е должен во печатена и
  електронска форма да го достави заедно со фактурата за последниот месец од тромесечјето до Фондот, најдоцна до 5-тиот ден по истекот на секое тромесечје. (Прилог П и Прилог Ф)
  Порамнување на бројот на реализираните рецепти и издадените боледувања со бројот на осигурените лица кај избраниот лекар се врши со состојба до 31.12.2012 година.
  Доколку работниот однос на избраниот лекар престанува поради негово ново вработување или
  пензионирање, здравствената установа е должна една недела пред поднесување на барањето за
  еднострано раскинување на договорот,со писмо да побара од Фондот да се изврши контола на
  реализираните цели.
  Во случај на смрт на избраниот лекар, Фондот по службена должност врши контрола на реализираните цели.

Испрати коментар

Мора да бидете најавени за да испратите коментар.

Како да се регистрирам?

Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари