Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.141, 146, 153 и 157

Службен весник на РСМ, бр. 141 од 24.6.2021 година


ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ,
НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА
ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19
ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА
ПРИМЕНА

Службен весник на РСМ, бр. 146 од 30.6.2021 година


ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ,
ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА
ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ
COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД
НА НИВНА ПРИМЕНА

Службен весник на РСМ, бр. 153 од 7.7.2021 година


ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ,
НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА
ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19
ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА
ПРИМЕНА

Службен весник на РСМ, бр. 157 од 12.7.2021 година


ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА
СПОСОБНОСТ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО, РОКОВИТЕ НА ВАЖЕЊЕ НА
ЛЕКАРСКИТЕ УВЕРЕНИЈА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ, ОВЛАСТЕН ЛЕКАР-ПОЕДИНЕЦ, ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ОПШТА
МЕДИЦИНА ИЛИ ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТ ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ, ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО

Испрати коментар

Мора да бидете најавени за да испратите коментар.

Како да се регистрирам?

Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари