Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.300 и бр.304

0

Службен весник на РСМ, бр. 300 од 17.12.2020 година ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, ...

12.23.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.298 од 16.12.2020

0

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ...

12.21.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.292

0

Почитувани, Службен весник на РСМ, бр. 292 од 9.12.2020 година донесени се следните одлуки: ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, ...

12.14.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.284 и бр.286

0

Службен весник на РСМ, бр. 284 од 27.11.2020 година ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПА ...

12.4.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.144

0

Во последниот број на Сл.Весник 144 од 02.6.2020 година се донесени следниве прописи  1)ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈА ...

06.5.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива

0

Во последниот број на Сл.Весник 76 од 24.3.2020 година се донесени следниве прописи  1)УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА З ...

05.10.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник 22/2020 и Сл. Весник 24/2020

0

Во последниот број на Сл.Весник 22/2020 од 31.01.2020 се донесени следниве прописи  СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧ ...

02.6.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник 7/2020 и 8/2020

0

Во последниот број на Сл.Весник 7/2020 од 13.01.2020 се донесени следниве прописи  -ПРОГРАМА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2020 ГОДИНА ПРОГРАМА-„ЗДРАВЈЕ-ЗА-СИТЕ“-ЗА-2020-ГОДИНА ...

01.19.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник 238, 239 и 254/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 254/2019 од 12.12.2019 се донесени следниве прописи  -ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ...

12.16.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.233/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 233/2019 од 11.11.2019 се донесени следниве прописи  ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУ ...

11.13.19 | Новини во правна регулатива | Read more