Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.141, 146, 153 и 157

0

Службен весник на РСМ, бр. 141 од 24.6.2021 година ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ,НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ ...

07.16.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.136

0

Службен весник на РСМ, бр. 136 од 21.6.2021 година УПАТСТВО ЗА ТРЕТМАН НА ХИПЕРТЕНЗИВНИ НАРУШУВАЊА ВО БРЕМЕНОСТ УПАТСТВО-ЗА-ТРЕТМАН-НА-ХИПЕРТЕНЗИВНИ-НАРУШУВАЊА-ВО-БР ...

07.4.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива

0

Службен весник на РСМ, бр. 58 од 15.3.2021 година ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ ...

05.7.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.47 и бр.53

0

Службен весник на РСМ, бр. 53 од 5.3.2021 година ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ ...

03.11.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.28

0

Службен весник на РСМ, бр. 28 од 2.2.2021 година ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗАКОН-ЗА-ИЗМЕНУВАЊЕ-И-ДОПОЛНУВАЊЕ-Н ...

02.11.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.13 и бр.17

0

Службен весник на РСМ, бр. 13 од 20.1.2021 година  ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ ...

01.27.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.300 и бр.304

0

Службен весник на РСМ, бр. 300 од 17.12.2020 година ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, ...

12.23.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.298 од 16.12.2020

0

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ...

12.21.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.292

0

Почитувани, Службен весник на РСМ, бр. 292 од 9.12.2020 година донесени се следните одлуки: ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, ...

12.14.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.284 и бр.286

0

Службен весник на РСМ, бр. 284 од 27.11.2020 година ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПА ...

12.4.20 | Новини во правна регулатива | Read more