Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр. 179 од 23.08.2023 и бр.199 од 25.09.2023

0

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ...

10.9.23 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива

0

Службен-Весник-ПРОТОКОЛИ Службен-Весник-измени-од-ФЗО-согласно-протоколите-23.08.2023 ...

09.15.23 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.234, 220, 204, 199, 193, 187, 178

0

Службен весник на РСМ, бр. 234 од 15.10.2021 година ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ,ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТ ...

11.10.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.164 и 168

0

Службен весник на РСМ, бр. 164 од 19.7.2021 година ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОДСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАС ...

07.29.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.141, 146, 153 и 157

0

Службен весник на РСМ, бр. 141 од 24.6.2021 година ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ,НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ ...

07.16.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.136

0

Службен весник на РСМ, бр. 136 од 21.6.2021 година УПАТСТВО ЗА ТРЕТМАН НА ХИПЕРТЕНЗИВНИ НАРУШУВАЊА ВО БРЕМЕНОСТ УПАТСТВО-ЗА-ТРЕТМАН-НА-ХИПЕРТЕНЗИВНИ-НАРУШУВАЊА-ВО-БР ...

07.4.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива

0

Службен весник на РСМ, бр. 58 од 15.3.2021 година ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ ...

05.7.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.47 и бр.53

0

Службен весник на РСМ, бр. 53 од 5.3.2021 година ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ ...

03.11.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.28

0

Службен весник на РСМ, бр. 28 од 2.2.2021 година ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗАКОН-ЗА-ИЗМЕНУВАЊЕ-И-ДОПОЛНУВАЊЕ-Н ...

02.11.21 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.13 и бр.17

0

Службен весник на РСМ, бр. 13 од 20.1.2021 година  ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ ...

01.27.21 | Новини во правна регулатива | Read more