Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.30/2019

Во последниот број на Сл.Весник 30/2019 од 06.02.2019 се донесени следниве прописи:

-OДЛУКА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА ОТЕШЕВО РЕСЕН

Odluka za otstapuvanje na nafteni derivati Resen

-ОДЛУКA ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА
КОЧАНИ

Soglasnost za otstapuvanje na odzemen predmet Kocani

-ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – СТРУМИЦА

Soglasnost za otstapuvanje na odzemen predmet Strumica

-ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р ХАИМ АБРАВАНЕЛ“ БИТОЛА

Soglasnost za otstapuvanje na odzemen predmet Bitola

-ОДЛУКА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА
ИНТЕГРИРАНО МЕНАЏИРАЊЕ СО ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЈА ЗА ХИРУРШКИ ЗАФАТИ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД БОЛНИЧКИ ИНФЕКЦИИ

Postapka za integrirano menadziranje za hirurski zafati i bolnicki infekcii

-ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

Izmenuvanje i dopolnuvanje na programa za transplantacija

Испрати коментар

Мора да бидете најавени за да испратите коментар.

Како да се регистрирам?

Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари