Измени во ЗРО

Почитувани,

Со измените на Законот за работни односи ( Сл.Весник бр. 33/2015 година) во членот 170 кој се однесува на надоместок на плата се додаде нов став 2 кој гласи:

„Работникот на кој му престанал договорот за вработување на определено време поради истек на договорот и користи надоместок на плата за време на отсуството поради бременост, раѓање и родителство, продолжува да го користи
правото до истекот на отсуството на товар на органот надлежен за спроведување на задолжителното здравствено осигурување“.

Оваа одредба стапува на сила на 15.03.2015 година.

Со горе наведената измена се овозможува стартувајќи од денес 16.03.2015 година на сите осигуренички кои имаат решение за породилно отсуство од страна на ФЗОМ а во меѓувреме им престанал договорот за вработување на определено време да продолжат да го користат тоа право до исткот на периодот за породилно отсуство. Пр. ако осигуреничката добила решение од Фондот за породилно отсуство кое трае 9 месеци и после 6 месеци и прекинува работниот однос има право да добива надоместок од Фондот и за преостанатите 3 месеци.

Со почит,

ФЗОМ

Испрати коментар

Мора да бидете најавени за да испратите коментар.

Како да се регистрирам?

Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари