Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.176 од 16.12.2013

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 176 од 16.12.2013 објавени се следните прописи: ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊ ...

12.19.13 | Новини во правна регулатива | Read more

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги

0

Почитувани, На следниот линк можете да го превземете Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во п ...

12.17.13 | Новини во правна регулатива | Read more

Акти донесени од УО на ФЗОМ Сл. Весник бр.172 од 11.12.2013

0

Почитувани, На следните линкови можете да ги превзмете актите донесени од Управниот одбор на ФЗОМ кои се објавени во Службен весник на Република Македонија број ...

12.13.13 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива сл.весник бр.169 од 05.12.2013

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 169 од 05.12.2013 објавени се следните прописи: •УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА Н ...

12.10.13 | Новини во правна регулатива | Read more

Одлука за утврдување на обрасците

0

Почитувани, На следниот линк можете да ја превземете одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за с ...

11.29.13 | Новини во правна регулатива | Read more

Нови прописи

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 151 од 04.11.2013 објавени се следните прописи ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТ ...

11.5.13 | Новини во правна регулатива | Read more

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала

0

Во службен весник број 147 од 28 октомври 2013, понеделник објавен е Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала. ...

11.5.13 | Новини во правна регулатива | Read more

Службен весник на РМ бр. 136 од 03.10.2013

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 136 од 03.10.2013 објавени се следните прописи: • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА УТВРДУВ ...

10.8.13 | Новини во правна регулатива | Read more