Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Службен весник на РМ бр. 136 од 03.10.2013

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 136 од 03.10.2013 објавени се следните прописи: • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА УТВРДУВ ...

10.8.13 | Новини во правна регулатива | Read more