Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Прописи Сл. Весник на РМ бр.161 од 03.11.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 161 од 03.11.2014 објавени се следните прописи: • УРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ...

11.4.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива – Сл. Весник бр.156 од 24.10.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 156 од 24.10.2014 објавени се следните прописи: ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕН ...

10.28.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива – дополнување на програма за партиципација

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 153 од 20.10.2014 објавени се следните прописи: ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО ...

10.21.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.50 од 17.03.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 50 од 17.03.2014 објавени се следните прописи: •УПАТСТВО ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТИРАЊ ...

03.17.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини Сл. Весник бр.47

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 47 од 10.03.2014 објавени се следните прописи: * ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЗДРА ...

03.12.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Прописи Службен весник на РМ бр.43

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 43 од 04.03.2014 објавени се следните прописи: - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ...

03.6.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Измена на прописи од правилникот за критериумите за склучување на договори

0 Измена на прописи од правилникот за критериумите за склучување на договори

Почитувани колеги, На следните линкови можете да ги превземете измените на прописите од правилникот за критериумите за склучување на договори објавен во службен ...

02.20.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Прописи Сл. Весник бр.33 од 13.02.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 33 од 13.02.2014 објавени се следните прописи: ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ П ...

02.17.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.10 од 20.01.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 10 од 20.01.2014 објавени се следните прописи - ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕН ...

01.21.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Одлука за утврдување на обрасците Сл. Весник бр.145/2013

0

11. Odluka za utvrduvanje na obrascite 145 od 2013 ...

12.29.13 | Новини во правна регулатива | Read more