Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Нов правилник за нега од друго лице

0

Почитувани колеги, Во Службен весник бр.150 од 14.10.2014 објавен е нов правилник за остварување на право на нега, слепило и глувост. ...

11.14.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Прописи Сл.Весник на РМ бр.166 од 12.11.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 166 од 12.11.2014 објавени се следните прописи: ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛ ...

11.13.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Прописи од Сл. Весник бр.163 од 06.11.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 163 од 06.11.2014 објавени се следните прописи: ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВ ...

11.10.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Прописи Сл. Весник на РМ бр.161 од 03.11.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 161 од 03.11.2014 објавени се следните прописи: • УРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ...

11.4.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива – Сл. Весник бр.156 од 24.10.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 156 од 24.10.2014 објавени се следните прописи: ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕН ...

10.28.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива – дополнување на програма за партиципација

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 153 од 20.10.2014 објавени се следните прописи: ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО ...

10.21.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.50 од 17.03.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 50 од 17.03.2014 објавени се следните прописи: •УПАТСТВО ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ ТРЕТИРАЊ ...

03.17.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини Сл. Весник бр.47

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 47 од 10.03.2014 објавени се следните прописи: * ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЗДРА ...

03.12.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Прописи Службен весник на РМ бр.43

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 43 од 04.03.2014 објавени се следните прописи: - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ...

03.6.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Измена на прописи од правилникот за критериумите за склучување на договори

0 Измена на прописи од правилникот за критериумите за склучување на договори

Почитувани колеги, На следните линкови можете да ги превземете измените на прописите од правилникот за критериумите за склучување на договори објавен во службен ...

02.20.14 | Новини во правна регулатива | Read more