Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.30 од 02.03.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 30 од 02.03.2015 објавени се следните прописи: ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВН ...

03.4.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.11 од 26.01.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 11 од 26.01.2015 објавени се следните прописи: • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАС ...

01.27.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.10 од 22.01.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 10 од 22.01.2015 објавени се следните прописи: • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ...

01.26.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.1 05.01.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 1 од 05.01.2015 објавени се следните прописи: • ИСПРАВКА ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ...

01.9.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.195 од 26.12.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 195 од 26.12.2014 објавени се следните прописи: • НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈ ...

12.30.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.172 21.11.2014

0

Почитувани колеги, • Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 172 од 21.11.2014 објавени се следните прописи: АНЕКС ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИО ...

11.25.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Прописи Сл.Весник бр.186 од 17.11.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 168 од 17.11.2014 објавени се следните прописи: УРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И ЦЕНОВНИКОТ ...

11.18.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Нов правилник за нега од друго лице

0

Почитувани колеги, Во Службен весник бр.150 од 14.10.2014 објавен е нов правилник за остварување на право на нега, слепило и глувост. ...

11.14.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Прописи Сл.Весник на РМ бр.166 од 12.11.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 166 од 12.11.2014 објавени се следните прописи: ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛ ...

11.13.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Прописи од Сл. Весник бр.163 од 06.11.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 163 од 06.11.2014 објавени се следните прописи: ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВ ...

11.10.14 | Новини во правна регулатива | Read more