Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Измена на правилници за начин на плаќање

0

Почитувани колеги, На следните линкови можете да ги превземете измените на правилниците за плаќање во примарна и стоматолошка здравствена заштита. 6. Правилник ...

01.27.18 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.163 од 14.11.2017

0

Во базата на прописи од Службен весник на РМ, бр. 163 од 14.11.2017 година објавени се следните прописи: ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИ ...

11.18.17 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.12 06.02.2017

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 12 од 06.02.2017 објавени се следните прописи: ГОДИШЕН ПЛАН НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ...

02.18.17 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр. 176/16

0

Прочитајте повеќе [LOGIN_FORM] ...

10.20.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.187/16

0

Прочитајте повеќе [LOGIN_FORM] ...

10.20.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.137 од 25.07.2016

0

Прочитајте повеќе [LOGIN_FORM] ...

08.2.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.139/16 од 27.07.2016

0

Прочитајте повеќе [LOGIN_FORM] ...

08.2.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.122/16 од 01.07.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 122/16 од 01.07.2016 објавени се следните прописи: ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВ ...

07.5.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.120/16 од 29.06.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 120/16 од 29.06.2016 објавени се следните прописи: • Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурув ...

07.3.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.90/16 од 10.05.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 90/16 од 10.05.2016 објавени се следните прописи: • Уредба за мрежата на итна медицинска помош Уредба за мрежата на итна ...

05.11.16 | Новини во правна регулатива | Read more